bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 Zmiana uchwały budżetowej na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-17 14:18:16 Informację zaktualizowano 2008-10-17 14:25:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/196/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:37:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/197/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:39:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/198/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:42:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/199/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/389/2006 z dnia 28 września 2006 r. określającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:45:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/200/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Dębienku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:48:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/201/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:52:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/202/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki o nrach ewid. 141, 142, 145 (część), 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, obręb Rybojedzko
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:02:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/203/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki nr ewid. 53/2 obręb Tomiczki i 17/1 obręb Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:14:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/204/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:17:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl