Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 Zmiana uchwały budżetowej na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-11-05 14:22:19 Informację zaktualizowano 2008-11-05 14:26:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/206/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:23:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/207/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:26:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/208/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:28:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/209/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:32:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/210/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:35:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/211/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:36:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/212/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Stęzsew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok"
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:41:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku