bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 Zmiany w uchwale budżetowej na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-02-29 13:39:52 Informację zaktualizowano 2008-02-29 13:50:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/151/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:02:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/152/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/122/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:06:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/153/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania w ramach inicjatywy LEADER z udziałem gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:08:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/154/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice, uchwalonego uchwałą nr XXV/268/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:13:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/155/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:15:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/156/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 34 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:17:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/157/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:19:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/158/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:21:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/159/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Mirosławkach
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:23:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/160/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych w miejscowości Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:26:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/161/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Stęszew i Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:30:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl