Udzielenie pomocy finansowej w 2005 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:32:42.
 Uchwalenie budżetu Gminy Stęszew na 2005 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:34:29.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:36:15.
 Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:38:41.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:39:20.
 Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:42:41.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew we wsi Skrzynki dla działe nr 89/1 i 89/2

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:44:46.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:46:41.
 Przystąpienie do zmiany uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew dla terenu położonego w rejonie ulicy Mosińskiej - działka nr 1659/5 i część działki nr 1660/15

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:48:32.
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej i Mosińskiej w Stęszewie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:50:17.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2005-01-11 12:50:17
Opublikowane przez: Marek Baranowski