Uchwała nr XIII/135/2004 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:40:10.
 Uchwała nr XIII/136/2004 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:41:34.
 Uchwała nr XIII/137/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sapowice, obejmującego działki nr 199/67, 199/68, 199/69, 199/70, 199/71, 199/72 (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:44:48.
 Uchwała nr XIII/138/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo ul. Poznańska - Towarowa (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:46:28.
 Uchwała nr XIII/139/2004 w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:47:46.
 Uchwała nr XIII/140/2004 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:48:51.
 Uchwała nr XIII/141/2004 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:49:46.
 Uchwała nr XIII/142/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sapowicach (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:51:02.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:51:02
Opublikowane przez: Marek Baranowski