Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:42:17.
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:43:36.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:46:12.
 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:48:15.
 Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Stęszew dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:50:40.
 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok”

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:51:37.
 Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:52:42.
 Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:54:05.
 Uchwała w sprawie pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:54:45.
 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będlewo

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:55:52.
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa - działka nr 598/1, 598/3 i 598/4

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:57:52.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Krąplewie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:59:00.
 Wydzierżawienie budynku na działce nr 189 w Strykowie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:59:46.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2004-06-21 11:59:46
Opublikowane przez: Marek Baranowski