> sesja 12
sesja 12
 Uchwalenie budżetu gminy Stęszew na 2004 r. (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 07:55:28.
 Zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 07:58:52 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 08:00:19 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Statut Domu Kultury (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 08:00:56 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Ustanowienie zasad ustalania wysokości i wypłacania diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 08:01:59 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Rezygnacja z wykonania prawa pierwokupu (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 08:05:18 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Srocku Małym

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 08:06:22 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Sapowice

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 08:07:50 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 09:42:31 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Stęszew (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 09:43:49 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 09:44:40 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2003 r. (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 09:46:17 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Zmiana uchwały nr III/29/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku zmienioną uchwałą nr XIII/132/2000 z 17 kwietnia 2000 roku, zmienioną uchwałą nr XVIII/177/2000 z 6 grudnia 2000 roku (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 09:48:30 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.
 Rezygnacja z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości (.pdf)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-01-08 09:49:49 | Data modyfikacji: 2004-01-08 10:45:09.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2004-01-08 09:49:49
Opublikowane przez: Marek Baranowski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl