Uchwała 88 ws. wyboru ławników do sądów powszechnych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:15:27 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:21:18.
 Uchwała 89 ws. zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:16:49 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:22:26.
 Uchwała 90 ws. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:17:06 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:24:00.
 Uchwała 91 ws. utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:17:21 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:25:20.
 Uchwała 92 ws. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:17:38 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:26:16.
 Uchwała 93 ws. uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:17:51 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:27:16.
 Uchwała 94 ws. sprzedaży nieruchomości położonej w Wielkiejwsi

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:18:02 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:28:31.
 Uchwała 95 ws. prawa pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:18:15 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:29:26.
 Uchwała 96 ws. nadania nazw ulic w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:18:26 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:30:16.
 Uchwała 97 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:18:37 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:31:53.
 Uchwała 98 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo i Sapowice

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:18:51 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:33:01.
 Uchwała 99 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki dla działek nr 89/1 i 89/2

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:19:02 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:34:32.
 Uchwała 100 ws. wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:19:18 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:35:52.
 Uchwała 101 ws. wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:19:28 | Data modyfikacji: 2003-10-07 11:36:43.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2003-10-07 11:19:28
Data modyfikacji: 2003-10-07 11:36:43
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego