Uchwała 69 ws. zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:00:21 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:06:29.
 Uchwała 69 - str.2

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:00:31 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:07:09.
 Uchwała 69 - załącznik 1 - str 1

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:00:38 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:07:48.
 Uchwała 69 - załącznik 1 - str 2

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:00:44 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:08:09.
 Uchwała 69 - załącznik 1 - str 3

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:00:51 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:08:21.
 Uchwała 69 - załącznik 1 - str 4

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:00:57 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:08:33.
 Uchwała 69 - załącznik 1 - str 5

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:01:03 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:08:47.
 Uchwała 69 - załącznik 2 - str 1

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:01:10 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:09:03.
 Uchwała 69 - załącznik 2 - str 2

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:01:16 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:09:54.
 Uchwała 69 - załącznik 2 - str 3

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:01:22 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:09:27.
 Uchwała 69 - załącznik 2 - str 4

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:01:28 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:10:17.
 Uchwała 69 - załącznik 2 - str 5

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:01:34 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:10:35.
 Uchwała 69 - załącznik 2 - str 6

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:01:40 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:10:43.
 Uchwała 69 - załącznik 2 - str 7

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:01:46 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:11:01.
 Uchwała 69 - załącznik 2 - str 8

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:02:23 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:11:09.
 Uchwała 69 - załącznik 3 - str 1

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:02:37 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:11:25.
 Uchwała 69 - załącznik 4 - str 1

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:02:45 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:13:21.
 Uchwała 69 - załącznik 4 - str 2

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:02:52 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:13:55.
 Uchwała 69 - załącznik 4 - str 3

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:02:58 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:14:06.
 Uchwała 70 ws. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:03:46 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:21:25.
 Uchwała 71 ws. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:03:53 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:24:01.
 Uchwała 72 ws. przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:03:59 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:26:18.
 Uchwała 72 - uzasadnienie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:04:04 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:26:44.
 Uchwała 73 ws. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:04:12 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:28:34.
 Uchwała 74 ws. nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:04:17 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:31:52.
 Uchwała 74 - uzasadnienie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:04:25 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:32:14.
 Uchwała 75 ws. sprzedaży lokalu mieszkalnego w Strykówku

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:04:32 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:33:24.
 Uchwała 75 - uzasadnienie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:04:37 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:33:57.
 Uchwała 76 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:04:45 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:39:50.
 Uchwała 76 - str.2

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:04:51 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:40:09.
 Uchwała 76 - str.3

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:04:58 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:40:36.
 Uchwała 76 - str.4

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:05:04 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:40:57.
 Uchwała 76 - uzasadnienie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:05:10 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:41:20.
 Uchwała 76 - załącznik 1

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:06:15 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:41:45.
 Uchwała 77 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:06:46 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:43:14.
 Uchwała 77 - str.2

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:06:53 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:43:38.
 Uchwała 77 - str.3

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:06:58 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:43:49.
 Uchwała 77 - str.4

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:07:03 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:44:02.
 Uchwała 77 - uzasadnienie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:07:08 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:44:17.
 Uchwała 77 - załącznik 1

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:07:15 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:44:55.
 Uchwała 77 - załącznik 2

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:07:21 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:45:17.
 Uchwała 78 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew we wsi Krąplewo dla działki 238/1

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego | Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:07:28 | Data modyfikacji: 2003-09-25 13:46:43.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2003-09-24 16:07:28
Data modyfikacji: 2003-09-25 13:46:43
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego