Uchwała nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2017r.
 Uchwała nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2017r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:34:41.
Załącznik do Uchwały nr XXIII/246/2017
 Załącznik do Uchwały nr XXIII/246/2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:36:51.
Projekt Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Stęszew w 2018 roku
 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stęszew w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-18 09:55:32.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Stęszew w 2018 roku
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stęszew w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-03-12 13:41:59.
Projekt programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku
 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:19:57 | Data modyfikacji: 2019-01-30 13:42:47.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Stęszew w 2020 roku
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:59:45 | Data modyfikacji: 2020-05-20 11:24:57.
Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:59:45
Data modyfikacji: 2020-05-20 11:24:57
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak