> Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
2016-11-29 11:54:23
  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020 (.pdf) Podsumowanie strategicznej oceny (.doc)  ...więcej

2016-09-05 16:19:51
OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Stęszew działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl