Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w IV kwartale 2011r. i I kwartale 2012 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Wiejskim:
a) Sapowice
b) Będlewo
c) Trzebaw
d) Zamysłowo
e) Wronczyn
f) Witobel

II. Przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa,

Zgodnie z zapisem § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w wodociągu:

1. Miejskim:
a) Stęszew
Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości związków żelaza oraz mętności i barwy. Podjęto działania naprawcze. Sprawa w toku.
b) Jeziorki
Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości związków manganu. Podjęto działania naprawcze. Sprawa w toku.

Informacja z dnia 7.05.2012 r.

 

 Informacja o jakości wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:44:16 | Data modyfikacji: 2012-05-07 11:03:50.
 Informacja o jakości wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-24 11:01:25.
 Informacja o jakości wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-10-26 07:44:59.
Informacja o jakości wody przeznaczonej do
spożycia - IV kwartał 2012 i I kwartał 2013

Informacja - część I (format .jpg)
Informacja - część II (format .jpg)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-29 15:41:24 | Data modyfikacji: 2013-04-29 15:47:26.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na
podstawie prób pobranych w II, III i IV kwartale
2013 r,

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w II, III i IV kwartale 2013r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Miejskim:
a) Stęszew
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.

2. Wiejskim:
a) Trzebaw
b) Będlewo
c) Sapowice
d) Zamysłowo
e) Wronczyn
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.
f) Jeziorki
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza, manganu oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.
g) Witobel
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza, manganu oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.

Informacja z dnia 10.03.2014r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 14:45:04.
Informacja o jakości wody przeznaczonej do
spożycia - I i II kwartał 2014 roku

Informacja - część I (format .jpg)
Informacja - część II (format .jpg)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:41:38 | Data modyfikacji: 2014-09-05 07:45:02.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia -
wyniki badań w okresie II półrocza 2014 r.
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wyniki badań w okresie II półrocza 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-05 14:52:40.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w I
półroczu 2015 r.

Informacja - część I (format .jpg)
Informacja - część II (format .jpg)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-10-07 10:56:49 | Data modyfikacji: 2015-10-07 11:00:23.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w II
półroczu 2015r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w II półroczu 2015r.

 ocena jakości wody.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-04-19 14:44:43.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w I
półroczu 2016 roku
 OcenaWody12016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-23 11:19:03.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w II półroczu 2016r
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2016r

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-21 10:43:59.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w I półroczu 2017r
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2017r

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:00:01.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017
roku - część 1
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017 roku - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:41:20.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017
roku - część 2
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017 roku - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:42:24.
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-01 15:17:08.
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-04-02 11:27:27.
Data wprowadzenia: 2020-04-02 11:27:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak