Uchwała nr XX/189/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 16:20:52 | Data modyfikacji: 2017-01-02 16:21:30.
 Uchwała nr XX/190/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 16:29:37.
 Uchwała nr XX/191/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 16:32:35 | Data modyfikacji: 2017-01-02 16:34:52.
 Uchwała nr XX/192/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 16:39:02 | Data modyfikacji: 2017-01-02 16:40:34.
 Uchwała nr XX/193/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 16:43:28.
 Uchwała nr XX/194/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 16:45:41.
 Uchwała nr XX/195/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mirosławki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 16:48:42.
 Uchwała nr XX/196/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Łódź, gm. Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 16:51:01.
 Uchwała nr XX/197/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 07:37:28.
 Uchwała nr XX/198/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 07:40:12.
 Uchwała nr XX/199/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Będlewo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 07:42:27 | Data modyfikacji: 2017-01-03 07:43:02.
 Uchwała nr XX/200/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Dębno

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 07:43:49.
 Uchwała nr XX/201/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Drożdżyce

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 07:55:01.
 Uchwała nr XX/202/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Jeziorki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 07:56:21.
 Uchwała nr XX/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Łódź

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 07:57:29.
 Uchwała nr XX/204/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Mirosławki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:04:37.
 Uchwała nr XX/205/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Modrze

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:05:47.
 Uchwała nr XX/206/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Piekary

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:07:00.
 Uchwała nr XX/207/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Strykowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:08:05.
 Uchwała nr XX/208/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Słupia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:09:11.
 Uchwała nr XX/209/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:10:13.
 Uchwała nr XX/210/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Skrzynki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:11:24.
 Uchwała nr XX/211/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Srocko Małe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:13:59.
 Uchwała nr XX/212/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Trzebaw

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:15:06.
 Uchwała nr XX/213/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Tomice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:16:11.
 Uchwała nr XX/214/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Tomiczki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:17:09.
 Uchwała nr XX/215/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Twardowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:18:09.
 Uchwała nr XX/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Witobel

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:19:15.
 Uchwała nr XX/217/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Wronczyn

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:20:17.
 Uchwała nr XX/218/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Wielkawieś

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:21:30.
 Uchwała nr XX/219/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:22:30.
 Uchwała nr XX/220/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - Samorząd Mieszkańców w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:24:41.
 Uchwała nr XX/221/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:26:26.

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-03 08:26:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak