Uchwała nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:00:51 | Data modyfikacji: 2016-11-28 13:07:06.
 Uchwała nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:15:42 | Data modyfikacji: 2016-11-28 13:23:50.
 Uchwała nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:39:02.
 Uchwała nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:50:26.
 Uchwała nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:52:39.
 Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:59:15 | Data modyfikacji: 2016-11-28 14:11:55.
 Uchwała nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:14:36.
 Uchwała nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w miejscowości Piekary

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:17:23.
 Uchwała nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w miejscowości Łódź

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:21:17.
 Uchwała nr XIX/180/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Słupia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:23:33.
 Uchwała nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:28:28.
 Uchwała nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr ewid. 316 obręb Modrze

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:33:41.
 Uchwała nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 15:03:00 | Data modyfikacji: 2016-11-28 15:05:05.
 Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia: Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 15:10:23.
 Załącznik do Uchwały nr 178

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 19:12:31 | Data modyfikacji: 2016-11-28 19:13:44.
 Załącznik do Uchwały nr 179

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 19:15:27 | Data modyfikacji: 2016-11-28 19:16:57.
 Załącznik do Uchwały nr 181

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 19:18:36.
 Uchwała nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 451/12 oraz części działki o nr ewidencyjnym 448/20 w obrębie geodezyjnym Strykowo, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 11:09:49.
 Uchwała nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 11:11:46.
 Uchwała nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 11:14:02.
 Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/135/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2501P w zakresie dotyczącym wykonania przebudowy ul. Poznańskiej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 11:18:09.

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-23 11:18:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak