Uchwała nr XIII/126/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:38:07.
 Uchwała nr XIII/126/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:50:33.
 Uchwała nr XIII/127/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołackiego w 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 07:36:07.
 Uchwała nr XIII/128/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 07:43:32 | Data modyfikacji: 2016-03-25 07:49:21.
 Uchwała nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Strykowskim w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 07:52:30.
 Uchwała nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 07:58:24.
 Uchwała nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 08:01:31.
 Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 08:03:25.
 Uchwała nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2016 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 08:06:35 | Data modyfikacji: 2016-03-25 10:33:15.
 Uchwała nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rybojedzko i Tomice na lata 2010 - 2017 wchodzących w skład sołectwa Tomice"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 09:49:00.
 Uchwała nr XIII/135/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2501P w zakresie dotyczącym wykonania przebudowy ul. Poznańskiej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:13:19.
 Uchwała nr XIII/136/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:16:08.

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 . 
Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:16:08
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak