Pozostałe formy pomocy

 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-06-02 10:59:49.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w kwocie przewyższającej 500 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-05-31 13:06:31.
Wykaz osób prawnych i fizycznych

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w kwocie przewyższającej 500 zł.


1. OXYTOP SPÓŁKA Z O. O.


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-05-29 11:56:11 | Data modyfikacji: 2008-05-29 11:57:24.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w kwocie
przewyższającej 500 zł w 2009 roku

Lp.

Imię i nazwisko

1. Lidia Mruk
2. Marek Waselczyk
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-31 15:39:06 | Data modyfikacji: 2010-05-31 15:46:19.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-06 09:22:13 | Data modyfikacji: 2010-11-12 11:19:53.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-05-25 12:25:44.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 07:36:24.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 07:44:30.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku, dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-24 14:50:19.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-10 14:58:08.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r. (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-10 15:01:24.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:24:09.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:30:51.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:33:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:44:19.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:45:43 | Data modyfikacji: 2016-05-24 17:48:26.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:50:30.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:22:47 | Data modyfikacji: 2017-05-29 13:24:21.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:34:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego - na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:37:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:39:51.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego - na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:42:49.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:13:13 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:15:59.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 10:30:55.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 10:30:55
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak