Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:24:09 | Data modyfikacji: 2020-01-28 14:48:15.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:30:51.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:33:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:44:19.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:45:43 | Data modyfikacji: 2016-05-24 17:48:26.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:50:30.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:22:47 | Data modyfikacji: 2017-05-29 13:24:21.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:34:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego - na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:37:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:39:51.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego - na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:42:49.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:13:13 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:15:59.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 10:30:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:02:48.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:28:26.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego - na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:34:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:48:14.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2019 r., UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ ( DOTYCZY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 10 MARCA 2006r, O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ )

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 08:29:53.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2019r. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 08:32:50.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2019r. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego – na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 08:37:35.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 r., UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ ( DOTYCZY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 10 MARCA 2006 r., O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ )

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 12:00:46 | Data modyfikacji: 2021-05-31 12:25:24.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYCYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 12:14:10.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYCYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 12:15:42.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYCYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 12:21:02.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2021 r., UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ ( DOTYCZY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 10 MARCA 2006 r., O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ )

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:39:06.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYCYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2021 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:40:20.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYCYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2021 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (dotyczy ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii – na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:41:45.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYCYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2021 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego – na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:44:27.
Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:44:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak