Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:18:59.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:37:30.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:26:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:02:53.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:18:57.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2019r. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ W KWOCIE PRZEWYŹSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 07:53:07.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓYM W 2020 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 12:18:37.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓYM W 2021 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:32:53.
Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:32:53
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak