Umorzenia

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-06-02 10:54:49.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-05-31 13:02:55.
Wykaz osób prawnych i fizycznych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł.

1. Niemiec Władysława     Kwota umorzenia: 1000 zł      Przyczyna umorzenia: sytuacja finansowa
2. Niedźwiedź Anna          Kwota umorzenia: 5433 zł      Przyczyna umorzenia: sytuacja finansowa
3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie          Kwota umorzenia: 1370 zł      Przyczyna umorzenia: przeznaczenie środka transportowego do dowozu dzieci do szkół

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-05-29 11:46:44 | Data modyfikacji: 2008-05-29 11:52:15.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500
zł w 2009 roku

Lp.

Imię i nazwisko

Kwota umorzenia

Przyczyna umorzenia

1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie

1456,00

Przeznaczenie środka transportowego do dowozu dzieci do szkół
2. Zofia Ciołek

1528,60

Trudna sytuacja materialna
3. Tomasz Gindera

521,00

Trudna sytuacja materialna
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-31 15:35:00 | Data modyfikacji: 2010-05-31 15:45:41.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-05-25 12:23:39.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 07:24:51.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-24 14:44:32.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-10 14:55:23.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:18:59.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:37:30.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:26:55.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:02:53.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:02:53
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak