Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:21:29.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-24 17:41:36.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 13:30:05.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:00:18.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłątę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:40:05.
 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2019r. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 08:00:46.
 WYKAZ OSOB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOIŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 11:57:56.
 WYKAZ OSOB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOIŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2021 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:35:50.
Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:35:50
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak