Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
° Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
° Informacje o środowisku
° Punkty zbierania zużytego sprzętu
° Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew
° Ogłoszenie o azbeście
° Odbiór odpadów wielkogabarytowych
° Sprawozdania
° Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
° Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
° Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
° Informacja o jakości wody
° Przeciwdziałanie skutkom suszy
° Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku
° Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska > Informacja o jakości wody strona główna 

Informacja o jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w IV kwartale 2011r. i I kwartale 2012 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Wiejskim:
a) Sapowice
b) Będlewo
c) Trzebaw
d) Zamysłowo
e) Wronczyn
f) Witobel

II. Przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa,

Zgodnie z zapisem § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w wodociągu:

1. Miejskim:
a) Stęszew
Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości związków żelaza oraz mętności i barwy. Podjęto działania naprawcze. Sprawa w toku.
b) Jeziorki
Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości związków manganu. Podjęto działania naprawcze. Sprawa w toku.

Informacja z dnia 7.05.2012 r.

 

 Informacja o jakości wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 11:44:16 Informację zaktualizowano 2012-05-07 11:03:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Informacja o jakości wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-07-24 11:01:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Informacja o jakości wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 07:44:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o jakości wody przeznaczonej do
spożycia - IV kwartał 2012 i I kwartał 2013

Informacja - część I (format .jpg)
Informacja - część II (format .jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-29 15:41:24 Informację zaktualizowano 2013-04-29 15:47:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na
podstawie prób pobranych w II, III i IV kwartale
2013 r,

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w II, III i IV kwartale 2013r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Miejskim:
a) Stęszew
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.

2. Wiejskim:
a) Trzebaw
b) Będlewo
c) Sapowice
d) Zamysłowo
e) Wronczyn
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.
f) Jeziorki
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza, manganu oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.
g) Witobel
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza, manganu oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.

Informacja z dnia 10.03.2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-04 14:45:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o jakości wody przeznaczonej do
spożycia - I i II kwartał 2014 roku

Informacja - część I (format .jpg)
Informacja - część II (format .jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-05 07:41:38 Informację zaktualizowano 2014-09-05 07:45:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia -
wyniki badań w okresie II półrocza 2014 r.
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wyniki badań w okresie II półrocza 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 14:52:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w I
półroczu 2015 r.

Informacja - część I (format .jpg)
Informacja - część II (format .jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 10:56:49 Informację zaktualizowano 2015-10-07 11:00:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w II
półroczu 2015r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w II półroczu 2015r.

 ocena jakości wody.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-19 14:44:43, wprowadzający: Łukasz Dudka
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w I
półroczu 2016 roku
 OcenaWody12016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-23 11:19:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w II półroczu 2016r
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2016r
Data wprowadzenia informacji 2017-04-21 10:43:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w I półroczu 2017r
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2017r
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 15:00:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017
roku - część 1
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017 roku - część 1
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 14:41:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017
roku - część 2
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017 roku - część 2
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 14:42:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku