Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
° Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
° Informacje o środowisku
° Punkty zbierania zużytego sprzętu
° Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew
° Ogłoszenie o azbeście
° Odbiór odpadów wielkogabarytowych
° Sprawozdania
° Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
° Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
° Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
° Informacja o jakości wody
° Przeciwdziałanie skutkom suszy
° Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku
° Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
Inne
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska > Informacja o jakości wody strona główna 

Informacja o jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w IV kwartale 2011r. i I kwartale 2012 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Wiejskim:
a) Sapowice
b) Będlewo
c) Trzebaw
d) Zamysłowo
e) Wronczyn
f) Witobel

II. Przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa,

Zgodnie z zapisem § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w wodociągu:

1. Miejskim:
a) Stęszew
Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości związków żelaza oraz mętności i barwy. Podjęto działania naprawcze. Sprawa w toku.
b) Jeziorki
Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości związków manganu. Podjęto działania naprawcze. Sprawa w toku.

Informacja z dnia 7.05.2012 r.

 

 Informacja o jakości wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 11:44:16 Informację zaktualizowano 2012-05-07 11:03:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Informacja o jakości wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-07-24 11:01:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Informacja o jakości wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 07:44:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o jakości wody przeznaczonej do
spożycia - IV kwartał 2012 i I kwartał 2013

Informacja - część I (format .jpg)
Informacja - część II (format .jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-29 15:41:24 Informację zaktualizowano 2013-04-29 15:47:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na
podstawie prób pobranych w II, III i IV kwartale
2013 r,

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w II, III i IV kwartale 2013r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Miejskim:
a) Stęszew
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.

2. Wiejskim:
a) Trzebaw
b) Będlewo
c) Sapowice
d) Zamysłowo
e) Wronczyn
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.
f) Jeziorki
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza, manganu oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.
g) Witobel
Stwierdzono okresowe przekroczenie wartości żelaza, manganu oraz mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.

Informacja z dnia 10.03.2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-04 14:45:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o jakości wody przeznaczonej do
spożycia - I i II kwartał 2014 roku

Informacja - część I (format .jpg)
Informacja - część II (format .jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-05 07:41:38 Informację zaktualizowano 2014-09-05 07:45:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia -
wyniki badań w okresie II półrocza 2014 r.
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wyniki badań w okresie II półrocza 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 14:52:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w I
półroczu 2015 r.

Informacja - część I (format .jpg)
Informacja - część II (format .jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 10:56:49 Informację zaktualizowano 2015-10-07 11:00:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w II
półroczu 2015r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w II półroczu 2015r.

 ocena jakości wody.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-19 14:44:43, wprowadzający: Łukasz Dudka
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w I
półroczu 2016 roku
 OcenaWody12016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-23 11:19:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w II półroczu 2016r
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2016r
Data wprowadzenia informacji 2017-04-21 10:43:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w I półroczu 2017r
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2017r
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 15:00:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017
roku - część 1
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017 roku - część 1
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 14:41:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opracowana na podstawie wyników
badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017
roku - część 2
 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w 2017 roku - część 2
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 14:42:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku