Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 Uchwalenie budżetu gminy Stęszew na 2004 r. (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 07:55:28, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 07:58:52 Informację zaktualizowano 2004-01-08 10:45:09, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:00:19, wprowadzający: Marek Baranowski
 Statut Domu Kultury (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:00:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Ustanowienie zasad ustalania wysokości i wypłacania diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:01:59, wprowadzający: Marek Baranowski
 Rezygnacja z wykonania prawa pierwokupu (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:05:18, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Srocku Małym
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:06:22, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:07:50, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:42:31, wprowadzający: Marek Baranowski
 Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Stęszew (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:43:49, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:44:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2003 r. (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:46:17, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr III/29/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku zmienioną uchwałą nr XIII/132/2000 z 17 kwietnia 2000 roku, zmienioną uchwałą nr XVIII/177/2000 z 6 grudnia 2000 roku (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:48:30, wprowadzający: Marek Baranowski
 Rezygnacja z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:49:49, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
wersja do druku