bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 Uchwalenie budżetu gminy Stęszew na 2004 r. (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 07:55:28, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 07:58:52 Informację zaktualizowano 2004-01-08 10:45:09, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:00:19, wprowadzający: Marek Baranowski
 Statut Domu Kultury (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:00:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Ustanowienie zasad ustalania wysokości i wypłacania diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:01:59, wprowadzający: Marek Baranowski
 Rezygnacja z wykonania prawa pierwokupu (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:05:18, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Srocku Małym
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:06:22, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 08:07:50, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:42:31, wprowadzający: Marek Baranowski
 Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Stęszew (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:43:49, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:44:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2003 r. (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:46:17, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr III/29/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku zmienioną uchwałą nr XIII/132/2000 z 17 kwietnia 2000 roku, zmienioną uchwałą nr XVIII/177/2000 z 6 grudnia 2000 roku (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:48:30, wprowadzający: Marek Baranowski
 Rezygnacja z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości (.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2004-01-08 09:49:49, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl