Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 Uchwała 88 ws. wyboru ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:15:27 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:21:18, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 89 ws. zmiany uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:16:49 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:22:26, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 90 ws. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:17:06 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:24:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 91 ws. utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:17:21 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:25:20, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 92 ws. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:17:38 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:26:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 93 ws. uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:17:51 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:27:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 94 ws. sprzedaży nieruchomości położonej w Wielkiejwsi
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:02 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:28:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 95 ws. prawa pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:15 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:29:26, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 96 ws. nadania nazw ulic w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:26 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:30:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 97 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:37 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:31:53, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 98 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:51 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:33:01, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 99 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki dla działek nr 89/1 i 89/2
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:19:02 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:34:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 100 ws. wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:19:18 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:35:52, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 101 ws. wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:19:28 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:36:43, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
wersja do druku