bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 Uchwała 88 ws. wyboru ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:15:27 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:21:18, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 89 ws. zmiany uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:16:49 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:22:26, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 90 ws. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:17:06 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:24:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 91 ws. utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:17:21 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:25:20, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 92 ws. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:17:38 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:26:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 93 ws. uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:17:51 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:27:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 94 ws. sprzedaży nieruchomości położonej w Wielkiejwsi
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:02 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:28:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 95 ws. prawa pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:15 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:29:26, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 96 ws. nadania nazw ulic w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:26 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:30:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 97 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:37 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:31:53, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 98 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:18:51 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:33:01, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 99 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki dla działek nr 89/1 i 89/2
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:19:02 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:34:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 100 ws. wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:19:18 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:35:52, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego
 Uchwała 101 ws. wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania
Data wprowadzenia informacji 2003-10-07 11:19:28 Informację zaktualizowano 2003-10-07 11:36:43, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Marka Baranowskiego

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl