Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2002 > sesja 3 strona główna 

sesja 3
 Uchwała 23 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:44:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 23 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.4)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 25 ws. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 25 ws. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 26 ws. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r. (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 26 ws. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r. (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:05, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 27 ws. ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i zatwierdzenia taryf wody
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:10, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 27 ws. ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i zatwierdzenia taryf wody (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 28 ws. zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 28 ws. zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:25, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 28 ws. zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:30, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 29 ws. zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:35, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 29 ws. zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 29 ws. zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 30 ws. Statutu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 31 ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 31 ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych (zal.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 31 ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych (zal.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 32 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:48:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 32 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:48:00, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku