bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 

sesja 3
 Uchwała 23 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:44:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 23 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.4)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 25 ws. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 25 ws. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 26 ws. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r. (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 26 ws. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r. (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:05, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 27 ws. ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i zatwierdzenia taryf wody
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:10, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 27 ws. ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i zatwierdzenia taryf wody (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 28 ws. zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 28 ws. zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:25, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 28 ws. zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:30, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 29 ws. zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:46:35, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 29 ws. zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 29 ws. zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 30 ws. Statutu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 31 ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 31 ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych (zal.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 31 ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych (zal.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 32 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:48:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 32 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:48:00, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl