Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2002 > sesja 2 strona główna 

sesja 2
 Uchwała 8 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:33:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 8 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 9 ws. obniżenia stawki podatku rolnego (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 9 ws. obniżenia stawki podatku rolnego (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 10 ws. podatku od nieruchomości (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 10 ws. podatku od nieruchomości (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 10 ws. podatku od nieruchomości (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.4)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.5)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 12 ws. podatku leśnego
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 13 ws. podatku od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 14 ws. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 14 ws. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.4)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.5)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.6)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.7)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.8)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.9)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.10)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.11)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.12)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.13)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.14)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.15)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.16)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 16 ws. uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:45, wprowadzający: Marek Baranowski
 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:50, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 17 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:40:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 17 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:40:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:40:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.4)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.5)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.6)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 19 ws. nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 19 ws. nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 20 ws. darowizny na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 20 ws. darowizny na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 21 ws. Statutu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 22 ws. zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 22 ws. zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy (załącznik)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku