bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 2 strona główna 

sesja 2
 Uchwała 8 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:33:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 8 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 9 ws. obniżenia stawki podatku rolnego (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 9 ws. obniżenia stawki podatku rolnego (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 10 ws. podatku od nieruchomości (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 10 ws. podatku od nieruchomości (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 10 ws. podatku od nieruchomości (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.4)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.5)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 12 ws. podatku leśnego
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 13 ws. podatku od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 14 ws. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 14 ws. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.4)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.5)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.6)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.7)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.8)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.9)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.10)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.11)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.12)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.13)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.14)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.15)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.16)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 16 ws. uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:45, wprowadzający: Marek Baranowski
 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:39:50, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 17 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:40:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 17 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:40:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.1)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:40:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.2)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.3)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.4)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.5)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.6)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 19 ws. nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:41:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 19 ws. nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 20 ws. darowizny na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 20 ws. darowizny na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (uzasadnienie)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 21 ws. Statutu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 22 ws. zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała 22 ws. zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy (załącznik)
Data wprowadzenia informacji 2003-04-29 11:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl