Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
° Ogłoszenia o naborze / wyborze
° Ogłoszenie o wyborach ławników na kadencję 2020 - 2023
° Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
° Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
° Ogłoszenia o sesjach
° Ogłoszenia
° Ogłoszenia inne
° Ogłoszenia Ochrona Środowiska
° Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
° Ogłoszenia o inwestycjach drogowych
° Uchwały Składu Orzekającego RIO
° Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu
° Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań
° Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
° Otwarty nabór partnerów
° Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
° Protokoły przejęcia na mienie komunalne
° Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej
° Informacja o wynikach konsultacji projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2025 dla Gminy Stęszew
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > Uchwały Składu Orzekającego RIO strona główna 

Uchwały Składu Orzekającego RIO
 Uchwała S0-0951/90/D/16/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 14:21:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0952/II/41/16/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 14:23:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/21/D/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 12:44:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/26/P/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 12:46:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0951/36/P/16/201 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 12:40:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0951/74/D/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 14:32:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0957/48/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 14:37:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0952/49/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stęszew na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 14:41:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/6/D/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 09:16:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/11/P/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 09:17:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała S0-0951/49/D/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-12-16 13:06:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/17/P/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:15:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/15/D/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:17:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0951/7/P/16/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-21 10:02:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała S0-0951/36/D/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 13:17:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/71/D/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-01-09 14:55:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO.-0951/68/D/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 11:33:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/14/D/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 11:39:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/17/P/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 11:41:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku