Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
° Ogłoszenia o naborze / wyborze
° Ogłoszenia wyborcze
° Ogłoszenia o sesjach
° Ogłoszenia pozostałe
° Ogłoszenia inne
° Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
° Ogłoszenia o inwestycjach drogowych
° Szkolenia finansowane z funduszy unijnych
° Uchwały Składu Orzekającego RIO
° Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu
° Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań
° Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
° Otwarty nabór partnerów
° Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
° Protokoły przejęcia na mienie komunalne
° Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > Uchwały Składu Orzekającego RIO strona główna 

Uchwały Składu Orzekającego RIO
 Uchwała S0-0951/90/D/16/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 14:21:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0952/II/41/16/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 14:23:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/21/D/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 12:44:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/26/P/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 12:46:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0951/36/P/16/201 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 12:40:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0951/74/D/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 14:32:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0957/48/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 14:37:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0952/49/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stęszew na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 14:41:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/6/D/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 09:16:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/11/P/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 09:17:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała S0-0951/49/D/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-12-16 13:06:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/17/P/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:15:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/15/D/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:17:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0951/7/P/16/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-21 10:02:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała S0-0951/36/D/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 13:17:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/71/D/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-01-09 14:55:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO.-0951/68/D/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 11:33:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku