Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
° Ogłoszenia o naborze / wyborze
° Ogłoszenie o wyborach ławników na kadencję 2020 - 2023
° Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
° Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
° Ogłoszenia o sesjach
° Ogłoszenia
° Ogłoszenia inne
° Ogłoszenia Ochrona Środowiska
° Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
° Ogłoszenia o inwestycjach drogowych
° Uchwały Składu Orzekającego RIO
° Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu
° Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań
° Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
° Otwarty nabór partnerów
° Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
° Protokoły przejęcia na mienie komunalne
° Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej
° Informacja o wynikach konsultacji projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2025 dla Gminy Stęszew
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego strona główna 

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego

Gmina Stęszew informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pt. Informatyka się liczy!, nr RPWP.08.01.04-30-0002/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.


Przyczyna przystąpienia do realizacji: projekt przyczyni się do poprawy poziomu kształcenia w gminie przez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkolenia nauczycieli i doposażenie pracowni szkolnych.


Uzasadnienie przystąpienia do partnerstwa: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera zajmuje się zwiększeniem zainteresowania dzieci i młodzieży różnorodnymi aktywnościami edukacyjnymi, które w sposób interaktywny zbliżają je do tajemniczego świata nauk ścisłych. Fundacja posiada potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do realizacji projektu. Posiada ponadto odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-30 20:27:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku