bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Uchwały Składu Orzekającego RIO
 Uchwała S0-0951/90/D/16/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 14:21:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0952/II/41/16/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 14:23:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/21/D/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 12:44:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/26/P/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 12:46:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0951/36/P/16/201 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 12:40:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0951/74/D/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 14:32:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0957/48/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 14:37:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0952/49/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stęszew na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 14:41:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/6/D/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 09:16:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/11/P/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 09:17:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała S0-0951/49/D/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-12-16 13:06:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/17/P/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:15:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr SO-0951/15/D/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:17:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr SO-0951/7/P/16/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-21 10:02:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała S0-0951/36/D/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 13:17:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO-0951/71/D/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-01-09 14:55:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała SO.-0951/68/D/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 11:33:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   Ogłoszenia o naborze / wyborze
   Ogłoszenia wyborcze
   Ogłoszenia o sesjach
   Ogłoszenia pozostałe
   Ogłoszenia inne
   Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
   Ogłoszenia o inwestycjach drogowych
   Szkolenia finansowane z funduszy unijnych
   Uchwały Składu Orzekającego RIO
   Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu
   Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań
   Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
   Otwarty nabór partnerów
   Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
   Protokoły przejęcia na mienie komunalne
   Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl