sesja 3

 Uchwała 23 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:44:00.
 Uchwała 23 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:45:00.
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:45:00.
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:45:00.
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.3)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:45:00.
 Uchwała 24 ws. uchwalenia budżetu na 2003r. (cz.4)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:45:00.
 Uchwała 25 ws. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:45:00.
 Uchwała 25 ws. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:45:00.
 Uchwała 26 ws. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r. (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:46:00.
 Uchwała 26 ws. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r. (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:46:00.
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:46:05.
 Uchwała 27 ws. ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i zatwierdzenia taryf wody

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:46:10.
 Uchwała 27 ws. ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i zatwierdzenia taryf wody (uzasadnienie)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:46:15.
 Uchwała 28 ws. zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:46:20.
 Uchwała 28 ws. zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:46:25.
 Uchwała 28 ws. zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (uzasadnienie)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:46:30.
 Uchwała 29 ws. zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:46:35.
 Uchwała 29 ws. zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:47:00.
 Uchwała 29 ws. zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (cz.3)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:47:00.
 Uchwała 30 ws. Statutu Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:47:00.
 Uchwała 31 ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:47:00.
 Uchwała 31 ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych (zal.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:47:00.
 Uchwała 31 ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych (zal.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:47:00.
 Uchwała 32 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:48:00.
 Uchwała 32 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (uzasadnienie)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:48:00.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:48:00
Opublikowane przez: Marek Baranowski