sesja 2

 Uchwała 8 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:33:00.
 Uchwała 8 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2002r. (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:35:00.
 Uchwała 9 ws. obniżenia stawki podatku rolnego (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:35:00.
 Uchwała 9 ws. obniżenia stawki podatku rolnego (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:35:00.
 Uchwała 10 ws. podatku od nieruchomości (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:35:00.
 Uchwała 10 ws. podatku od nieruchomości (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:36:00.
 Uchwała 10 ws. podatku od nieruchomości (cz.3)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:36:00.
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:36:00.
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:36:00.
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.3)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:36:00.
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.4)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:36:00.
 Uchwała 11 ws. podatku od środków transportowych (cz.5)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:37:00.
 Uchwała 12 ws. podatku leśnego

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:37:00.
 Uchwała 13 ws. podatku od posiadania psów

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:37:00.
 Uchwała 14 ws. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:37:00.
 Uchwała 14 ws. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:37:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:37:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:38:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.3)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:38:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.4)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:38:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.5)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:38:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.6)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:38:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.7)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:38:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.8)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:38:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.9)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.10)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.11)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.12)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.13)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.14)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.15)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:00.
 Uchwała 15 ws. określenia wzorów formularzy (cz.16)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:40.
 Uchwała 16 ws. uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:45.
 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:39:50.
 Uchwała 17 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:40:00.
 Uchwała 17 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew (uzasadnienie)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:40:00.
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.1)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:40:00.
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.2)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:41:00.
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.3)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:41:00.
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.4)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:41:00.
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.5)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:41:00.
 Uchwała 18 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew w części dot. wsi Rybojedzko (cz.6)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:41:00.
 Uchwała 19 ws. nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:41:00.
 Uchwała 19 ws. nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości (uzasadnienie)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:42:00.
 Uchwała 20 ws. darowizny na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:42:00.
 Uchwała 20 ws. darowizny na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (uzasadnienie)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:42:00.
 Uchwała 21 ws. Statutu Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:42:00.
 Uchwała 22 ws. zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:42:00.
 Uchwała 22 ws. zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy (załącznik)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:42:00.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2003-04-29 11:42:00
Opublikowane przez: Marek Baranowski