XXXIV zdalna sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej
Gminy Stęszew

projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wlkp..pdf

projekt uchwały w spr. wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości poł. w Stęszewie.pdf

Uchwała zmieniająca budżet - projekt sesja 28.04.2021..pdf

Uchwała zmieniająca WPF - projekt sesja 28.04.2021..pdf

Wykaz przedsięwzięć - sesja 28.04.2021..pdf

Załącznik inwestycyjny sesja 28.04.2021..pdf

Zmiany do budżetu sesja 28.04.2021..pdf

Zmiany do WPF sesja 28.04.2021..pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-04-27 12:32:48.
XXXVI zdalna sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

mapa-dzialka-675_1286402x.pdf

przedsiewziecia_1297088x.pdf

wydatki-inwestycyjne_1297093x.pdf

zmiana-budzetu_projekt-uchwaly_1297090x.pdf

zmiana-wpf_projekt-uchwaly_1297084x.pdf

zmiany-do-budzetu_1297091x.pdf

zmiany-do-wpf_1297085x.pdf

projekt-uchwaly_zmiana-uchwaly-nr-x_100_2019_1286407x.pdf

projekt-uchwaly-dot-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-dla-dzialek-z-obrebu-debienko_1286398x.pdf

projekt-uchwaly-dot-sprzedazy-nieruchomosci-pol-w-m-strykowo_1286401x.pdf

projekt-uchwaly-dot-ustalenia-cen-za-uslugi-komunalne_1286392x.pdf

projekt-uchwaly-dot-ustalenia-stawek-dotacji-dla-zakladu-budzetowego_1286394x.pdf

projekt-uchwaly-dot-ustalenia-wysokosci-ekwiwalentu_1286390x.pdf

projekt-uchwaly-dot-wyrazenia-zgody-na-realizacje-inwestycji_1286404x.pdf

projekt-uchwaly-dot-zmiany-uchwaly-nr-xix_143_2019-z-dn-19-grudnia-2019-r_1286403x.pdf

projekt-uchwaly-w-sprawie-mpzp-dla-fragmentu-dzialki-o-nr-ewid-52_2-pol-w-debienku_1286396x.pdf

projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-wzoru-wniosku-o-przyznanie-dodatku-mieszkaniowego-oraz-wzoru-deklaracji-o-dochodach-gospodarstwa-domowego_1286409(1)x.pdf

projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-wzoru-wniosku-o-przyznanie-dodatku-mieszkaniowego-oraz-wzoru-deklaracji-o-dochodach-gospodarstwa-domowego_1286409x.pdf

projekt-uchwaly-w-sprawie-wymagan-jakie-powinien-spelniac-przedsiebiorca-ubiegajacy-sie-o-uzyskanie-zezwolenia_1286412x.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:07:10.
XXXIX zdalna sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

225-debienko_1356618.pdf

225-debienko-2_1356617.pdf

dzierzawa-drozdzyce_1356615.pdf

Przedsięwzięcia dla Radnych.pdf

Wydatki inwestycyjne dla Radnych.pdf

wydruk-pogladowy-673-ob-strykowo_1356620.pdf

wydruk-pogladowy-673-ob-strykowo_1356622.pdf

Zmiana uchwały budżetowej_projekt.pdf

Zmiana WPF_projekt.pdf

Zmiany do budżetu na 2021.pdf

Zmiany do WPF na 2021.pdf

projekt-uchwaly-dot-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenu-pol-w-granicach-m-skrzynki_1356623.pdf

projekt-uchwaly-dot-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa-w-gm-steszew_1356626.pdf

projekt-uchwaly-dot-przeznaczenia-czesci-umorzonej-pozyczki-z-wfosigw_1356609.pdf

projekt-uchwaly-dot-regulaminu-przyznawania-dotacji-na-realizacje-oczyszczalni-przydomowych_1356612.pdf

projekt-uchwaly-dot-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-steszew_1356613.pdf

projekt-uchwaly-dot-ustalenia-dotacji-dla-zgkim_1356610.pdf

projekt-uchwaly-dot-zasad-wynajmowania-lokali-wchodzacych-w-sklad-mieszkaniowego-zasobu-gminy-steszew_1356625.pdf

projekt-uchwaly-dot-zmiany-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow_1356611.pdf

projekt-uchwaly-dot-zmiany-uchwaly-nr-x_100_2019-z-dn-29062019r_1356624.pdf

projekt-uchwaly-w-spr-niedplatnego-nabycia-nieruchomosci-polozonej-w-debienku_1356616.pdf

projekt-uchwaly-w-spr-wyrazenia-zgody-na-ociazenie-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-pol-w-strykowie_1356619.pdf

projekt-uchwaly-w-spr-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-w-trybie-przetargu-ustnego-niegraniczonego-nieruchomosci-pol-w-strykowie_1356621.pdf

projekt-uchwaly-w-spr-wyrazenia-zgody-na-wydzierzawienie-w-trybie-bezprzetargowym-mieruchomosci-polozonej-w-drozdzycach_1356614.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:57:37.
XL zdalna sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

projekt uchwały_nadanie nazwy ulicy w m. Wronczyn.pdf

projekt uchwały_rozpatrzenie petycji_działka 66_3 w Krąplewie.pdf

projekt uchwały_rozpatrzenie petycji_działka 1681 w Stęszewie.pdf

projekt uchwały_zmiana uchwały XXVI_195_2020.pdf

Projekt zmiany Uchwały budżetowej.pdf

Projekt zmiany WPF.pdf

Załącznik inwestycyjny.pdf

Załącznik Przedsięwzięcia.pdf

Zmiany do budżetu.pdf

Zmiany do WPF.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-09-29 14:11:32.
XLI zdalna sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

mapa pomieszczenie Drożdżyce.pdf

projekt uchwały pomieszczenie Drozdżyce.pdf

projekt uchwały w spr. m.p.z.p. dla terenu działki o nr ewid. 1681 w Stęszewie_kompletny.pdf

projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi.pdf

Uchwała zmieniajaca budżet_projekt.pdf

Zmiany do budżetu(1).pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:48:29.
XLIII zdalna sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

430 Modrze - użytkowanie wieczyste.pdf

1422-2, 1420-2, 1422-6 Stęszew - użytkowanie wieczyste.pdf

projekt uchwał_nagrody i wróżnienia za wyniki sportowe.pdf

projekt uchwały_gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy i narkomanii na rok 2022.pdf

projekt uchwały_sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości poł. w Stęszewie i Modrzu.pdf

Uchwała podatek od nieruchomości_projekt.pdf

Uchwała podatek od środków transportowych - zmieniony projekt.pdf

Uchwała podatek rolny_projekt.pdf

Załącznik GPRPA i Narkomanii na rok 2022.pdf

zmiana uchwały budżetowej_projekt.pdf

zmiany do budżetu.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-24 12:00:17.
XLIV zdalna sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Zmiany do WPFXLIV.pdf

Zmiany do budżetuXLIV.pdf

ulica Owocowa.pdf

ulica Krokusowa.pdf

Przedsięwzięcia dla radnych.pdf

Projekt zmiany WPF_1.pdf

Projekt zmiany budżetu_1.pdf

Projekt WPF na 2022.pdf

projekt uchwały_szpital w Puszczykowie.pdf

projekt uchwały_nadanie ulicy w m. Słupia.pdf

projekt uchwały_nadanie ulicy w m. Sapowice.pdf

projekt uchwały_izby wytrzeźwień.pdf

projekt uchwały_filia poradni.pdf

projekt uchwały w spr. aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.pdf

projekt uchwały dot. planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf

projekt uchwały dot. planów pracy Komisji RMG Stęszew.pdf

Projekt budżetu na 2022-1.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-14 16:14:51.
Data wprowadzenia: 2021-12-14 16:14:51
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak