bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Zagospodarowanie Przestrzenne strona główna 

wnioski

INFORMACJA O OPŁATACH SKARBOWYCH


• Za wydanie zaświadczenia: 17,00zł (siedemnaście złotych)

 

• Za udzielenie pełnomocnictwa: 17,00zł (siedemnaście złotych)

 

• Za wydanie warunków zabudowy / lokalizacji celu publicznego 107,00zł (sto siedem złotych)

// nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego //


• Za zmianę decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego 10,00zł (dziesięć złotych)  

// nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego //

 

• Za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 56,00zł (pięćdziesiąt sześć złotych)

// nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego //

 

• Za udzielenie informacji o terenie wraz z wypisem i wyrysem z planu miejscowego:

//nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego//

od wypisu: do 5 stron 30,00zł pow. 5 stron 50,00zł

od wyrysu: za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającej stronie formatu A4 20,00zł nie więcej niż 200zł

 

Wpłaty należy dokonać na konto: 54 9048 0007 0027 3550 2000 0001 GBS MOSINA O/STĘSZEW, na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, Poznańska 11, 62-060 Stęszew

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki (doc.)

wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki (pdf.)

wniosek o wydanie warunków zabudowy / lokalizacji celu publiczego (doc.)

wniosek o wydanie warunków zabudowy / lokalizacji celu publiczego (pdf.)

wniosek o uzielenie informacji o terenie wraz z wypisem i wyrysem z planu miejscowego (doc.)

wniosek o uzielenie informacji o terenie wraz z wypisem i wyrysem z planu miejscowego (pdf.)

wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem miejscowym (doc.)

wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem miejscowym (pdf.)

wniosek o przeniesienie warunków zabudowy na rzecz innej osoby (doc.)

wniosek o przeniesienie warunków zabudowy na rzecz innej osoby (pdf.)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 12:21:26 Informację zaktualizowano 2017-02-23 14:28:22, wprowadzający: Łukasz Dudka

Zobacz:
 Prognozy oddziaływania na środowisko .  wnioski .  Rewitalizacja .  Gminna Ewidencja Zabytków . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl