Projekt uchwały: Program Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2010-10-14 14:35:03
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2003r . Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki  samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządow  ...więcej

Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew w 2010 roku
2010-02-19 12:39:59
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew  w  2010 roku  Na podstawie  art.11.ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U N  ...więcej

Zarządzenie nr 231/09 Burmistrza Gminy Stęszew z 30 grudnia 2009 r.
2009-12-30 14:34:14
ZARZĄDZENIE NR 231/09Burmistrza Gminy Stęszewz dnia 30.12.2009w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  ...więcej

Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
2009-07-16 14:36:55
OGŁOSZENIE Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew w 2009 r . Na podstawie art.11.ust 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.u  ...więcej

Zarządzenie nr 198 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2009-05-21 14:33:40
ZARZĄDZENIE NR 198Burmistrza Gminy Stęszewz dnia 19 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  ...więcej

Wyniki konkursu na wspieranie zadań publicznych
2009-03-24 11:37:27
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew w 2009 r . Na podstawie art.11.ust 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.u.Nr 96 poz.873  ...więcej

Wyniki konkursu ofert na wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew w 2009 r.
2009-02-24 13:41:23
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew  w  2009 roku  Na podstawie  art.11.ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U   ...więcej

Zarządzenie nr 177 Burmistrza Gminy Stęszew z 12 lutego 2009 r.
2009-02-12 11:31:09
ZARZĄDZENIE NR 177 Burmistrza Gminy Stęszewz dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż  ...więcej

Załącznik do Zarządzenia nr 167 z 30 grudnia 2008 r.
2008-12-30 13:07:22
Załącznik do zarządzenia nr 167 z 30 grudnia 2008 r OGŁOSZENIE Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz u  ...więcej

Zarządzenie o konkursach na realizację zadań publicznych
2008-12-30 13:01:03
ZARZĄDZENIE NR 167 Burmistrza Gminy Stęszewz dnia roku 30 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś  ...więcej

INFORMACJA
2008-11-20 13:18:18
Stęszew, 20.11.2008 r. INFORMACJA Na złożoną ofertę przez Organizację Pożytku Publicznego i realizację zadania publicznego z zakresu "Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii młodziki w miejscowości S  ...więcej

INFORMACJA
2008-11-20 13:14:05
Stęszew, 20.11.2008 r. INFORMACJA Na złożoną ofertę przez Organizację Pożytku Publicznego i realizację zadania publicznego z zakresu "Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii ORLIKI w miejscowości Stęszew" ofertę zł  ...więcej

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 146 z dnia 24 września 2008
2008-09-26 11:12:08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 146z dnia 24 września 2008 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmi  ...więcej

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 146 z dnia 24 września 2008
2008-09-26 11:11:29
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 146z dnia 24 września 2008 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmi  ...więcej

Informacja o ofercie
2008-07-17 13:59:33
Stęszew, 17.07.2008 r. INFORMACJA Na złożoną ofertę przez Organizacje Pożytku Publicznego i realizację zadania publicznego z zakresu "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenie i udział w zawodach piłkarskich drużyny młodz  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E
2008-04-30 09:58:35
Załącznik do zarządzenia nr 119z dnia 29 kwietnia 2008 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E
2007-12-13 18:20:27
Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr X/114/2007 z dnia 29 paździ  ...więcej

OGŁOSZENIE
2006-12-22 12:35:20
Burmistrz Stęszewa, na podstawie art. 11 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr II/8/2006 z dnia 5 grudnia 2  ...więcej

OGŁOSZENIE
2006-03-17 08:41:38
Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXVII/293/2005 z dnia 28 pa  ...więcej

Pokazano 81 - 99 z 99
poprzednie