Organizacje pożytku publicznego

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu
uchwały

INFORMACJA
o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie :

Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i pomiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu przedłożenia pisemnych propozycji i uwag do projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 25.08.2014 r. do dnia 08.09.2014 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz zostało wysłane do organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Stęszew.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich propozycji i uwag drogą korespondencyjną , elektroniczną lub osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew.

Do Urzędu nie wpłynęła żadna uwaga ani propozycja do projektu uchwały.

Stęszew 2014.09.17

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-17 08:32:17 | Data modyfikacji: 2014-09-17 08:34:28.
Data wprowadzenia: 2014-09-17 08:32:17
Data modyfikacji: 2014-09-17 08:34:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót