sesja 4

 Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:07:27 | Data modyfikacji: 2019-02-08 14:07:55.
 Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:21:13 | Data modyfikacji: 2019-02-08 14:22:10.
 Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:27:03.
 Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:29:45.
 Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:31:45.
 Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:34:38.
 Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:36:48.
 Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Trzebaw

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:38:35.
 Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:40:04.
 Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:42:20.
 Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:44:32.
 Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:51:43.
 Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:55:07.
 Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:58:02.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:58:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak