Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania Opieki Społecznej strona główna 

Sprawozdania Opieki Społecznej
 Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA za I i II kwartał 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:50:41 Informację zaktualizowano 2006-08-04 13:00:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:55:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:57:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:58:29 Informację zaktualizowano 2006-08-04 12:58:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku