Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
° Umorzenia
° Raty i odroczenia
° Pozostałe formy pomocy
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pomoc publiczna > Pozostałe formy pomocy strona główna 

Pozostałe formy pomocy
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
Data wprowadzenia informacji 2006-06-02 10:59:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w kwocie przewyższającej 500 zł
Data wprowadzenia informacji 2007-05-31 13:06:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wykaz osób prawnych i fizycznych

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w kwocie przewyższającej 500 zł.


1. OXYTOP SPÓŁKA Z O. O.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 11:56:11 Informację zaktualizowano 2008-05-29 11:57:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w kwocie
przewyższającej 500 zł w 2009 roku

Lp.

Imię i nazwisko

1. Lidia Mruk
2. Marek Waselczyk
 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 15:39:06 Informację zaktualizowano 2010-05-31 15:46:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Data wprowadzenia informacji 2010-07-06 09:22:13 Informację zaktualizowano 2010-11-12 11:19:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:25:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej
Data wprowadzenia informacji 2012-05-30 07:36:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2012-05-30 07:44:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku, dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 14:50:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 14:58:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r. (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 15:01:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 11:24:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 11:30:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 11:33:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 17:44:19, wprowadzający: Łukasz Dudka
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 17:45:43 Informację zaktualizowano 2016-05-24 17:48:26, wprowadzający: Łukasz Dudka
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 17:50:30, wprowadzający: Łukasz Dudka
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 13:22:47 Informację zaktualizowano 2017-05-29 13:24:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 13:34:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego - na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym)
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 13:37:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych)
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 08:39:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego - na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym)
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 08:42:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 09:13:13 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:15:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej (dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 10:30:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku