Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2010 roku
2011-01-26 09:56:11
  ...więcej

Informacja dla mieszkańców w sprawie dowozu na wybory
2010-11-18 11:50:04
W dniu wyborów (21 listopada 2010 roku), autobus do lokali wyborczych odjedzie: -  z Sapowic o godz. 14:00 z przystanku autobusowego przy blokach oraz spod świetlicy wiejskiej do lokalu wyborczego w JEZIORKACH, - z TRZEBAWIA o godz. 15:30 z   ...więcej

Informacja o sposobie głosowania
2010-11-15 11:00:18
  ...więcej

Komunikaty obwodowych komisji wyborczych w Stęszewie z dnia 10 listopada 2010 roku o składach obwodowych komisji wyborczych
2010-11-12 10:22:41
K O M U N I K A TOBWODOWEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ NR 1 W STĘSZEWIE z dnia 10 listopada 2010r. O SKŁADZIE OBWODOWEJ  KOMISJI WYBORCZEJ                   ...więcej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 r.
2010-11-05 07:13:50
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 3 listopada 2010 r.w sprawie składu obwodowych komisji wyborczych Na podstawie paragrafu 11 ust. 1a punkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. sposobu zgłasza  ...więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 3 listopada 2010 roku
2010-11-04 10:23:08
OBWIESZCZENIEMIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STĘSZEWIEz dnia 3 listopada 2010 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszewzarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy  ...więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 3 listopada 2010 roku
2010-11-04 10:16:06
OBWIESZCZENIEMiejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewiez dnia 3 listopada 2010 r.o zarejestrowanych kandydatachna Burmistrza Gminy Stęszeww wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 200  ...więcej

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 29 października 2010 roku
2010-11-02 10:20:12
w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Stęszew.    Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz  ...więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 29 października 2010 roku o przyznanych numerach komitetów wyborczych
2010-10-29 16:51:09
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Stęszewie z dnia 29 października 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  &  ...więcej

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2010-10-27 14:09:42
Informacja  w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać do dnia  ...więcej

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 26 października 2010 r.
2010-10-26 13:50:15
K O M U N I K A TMIEJSKIEJ  KOMISJI  WYBORCZEJW STĘSZEWIEZ DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKUo  terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborachzarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Losowanie numer  ...więcej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie
2010-10-25 10:08:38
K O M U N I K A TMIEJSKIEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ W STĘSZEWIE z dnia 25 października 2010 r. W związku z zakończeniem przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Stęszew oraz zgłoszeń kandydatów na Burmistrz  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 października 2010 roku
2010-10-18 13:28:38
Stosownie do  art. 32  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku  – Ordynacja wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) oraz uchwały Nr XXV/239/2009  Rady Miejskiej Gminy S  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 października 2010 roku
2010-10-18 11:32:53
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GMINY STĘSZEWz dnia 18 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia dla wyborów do rad gmin  ...więcej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 11 października 2010 r. - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych i Burmistrza Gminy Stęszew
2010-10-12 09:51:55
KomunikatMiejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewiez dnia 11 października 2010 r. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Stęszew oraz zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy Stęszew odbywać się będzie w siedzib  ...więcej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 11 października 2010 r.
2010-10-12 09:39:55
KomunikatMiejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewiez dnia 11 października 2010 r. O SKŁADZIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1. Mieczysław Kaczmarek - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Bręk - Zastępca Przewodniczącego 3. Michał Janiszewski -   ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 7 października 2010 r.
2010-10-11 09:16:30
Na podstawie paragrafu 11 ust. 1a Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych ... (M.P. Nr 61 z 2006, poz. 641, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Poznan  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu
2010-09-30 11:49:55
Poznań, 30 września 2010 r. KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Poznaniu Komisarz Wyborczy w Poznaniu zwraca się do pełnomocników komitetów wyborczych o składanie zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w terminie   ...więcej

Informacja - wybory samorządowe 2010
2010-09-30 11:31:31
W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz wątpliwościami dotyczącymi wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. informujemy, że wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać w Państwowej Komisji W  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Stęszewa z dnia 28 września 2010 roku
2010-09-28 11:15:16
Stosownie do  art. 94  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku  – Ordynacja wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami/ oraz uchwały Nr XXIX/278/2002  Rady Miejskie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne