Szkolenia finansowane z funduszy unijnych

Informacja  dotycząca zaproszenia na  szkolenia finansowane  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Burmistrz Gminy  Stęszew informuje ,że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawna nazwa Akademia Rolnicza) wspólnie z Lożą Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego i konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” zaprasza rolników Wielkopolski na cykl szkoleń pt. „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, finansowanych w całości z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów.

Doskonaleniem zawodowym będą objęci wszyscy rolnicy i posiadacze lasów Wielkopolski na zasadzie dobrowolności,  w następujących dziedzinach tematycznych;
1. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych (tzw.cross-compliance, tj. utrzymanie odpowiedniej równowagi i wzajemnych powiązań między rolnictwem a ochroną środowiska, ekologią, zdrowotnością ludzi i zwierząt)
2. Upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie
3. Upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej a szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego
4. Upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej
5. Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną
6. Podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej
7. Popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskania dodatkowych dochodów
8. Poprawa jakości i higieny produkcji
9. Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt
10. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych
11. Zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym
12. Warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

Szkolenia będą prowadzone w formie seminariów-panele dyskusyjne, warsztatów i wyjazdów studyjnych do wzorcowych gospodarstw rolnych na terenie kraju, głównie  Wielkopolski i innych państw Unii Europejskiej i nie będą równoznaczne z programami i metodami kształcenia w szkołach rolniczych na poziomie średnim i wyższym. W trakcie zajęć  gwarantujemy  nowoczesną bazę  szkoleniowo-noclegowa , całodzienne wyżywienie  oraz zwrot kosztów  dojazdów na wszystkie środki  transportu .
Przewiduje się, że szkolenia odbędą się w okresach jesienno-zimowych w latach 2008 - 2013 i  zakończą się uroczystym wręczeniem certyfikatów zawodowych i dyplomów.
Rolników i posiadaczy lasów  zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej najpóźniej do dnia 30 września 2008 r. na adres;
Ryszard Pęczak
Urząd Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości  16/18
61-713 Poznań  lub faksem : 061 852 32 93

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od pon. do pt. w godz. 8-15 pod numerem telefonu                          (61) 647 52 50,  0607 839 761, 0602 320 672
Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie przekazana  do 31 października 2008. Szczegółowy harmonogram szkoleń  zostanie przesłany po zatwierdzeniu projektu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do pobrania: Deklaracja (format .doc, format .odt)

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-07-25 13:06:09 | Data modyfikacji: 2008-07-25 13:14:48.
Data wprowadzenia: 2008-07-25 13:06:09
Data modyfikacji: 2008-07-25 13:14:48
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak