Sprawozdania Opieki Społecznej

 Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA za I i II kwartał 2006 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 12:50:41 | Data modyfikacji: 2006-08-04 13:00:45.
 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2006 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 12:55:54.
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2006 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 12:57:13.
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2006 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 12:58:29 | Data modyfikacji: 2006-08-04 12:58:44.
Data wprowadzenia: 2006-08-04 12:58:29
Data modyfikacji: 2006-08-04 12:58:44
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak