Informacja z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W LATACH 2005 -
2014

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2005 r.

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Stęszew z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

Wykonanie dochodów za I - XII/2005

Wykonanie wydatków za I - XII/2005


 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2006 r.

Rb-27S Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006

Rb-28S Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006

Rb-27S Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006

Rb-28S Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006

 


 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 r.

Wykonanie budżetu Gminy Stęszew w I kwartale 2007 roku

Wykonanie budżetu Gminy Stęszew za II kwartały 2007 roku

Wykonanie budżetu Gminy Stęszew za III kwartały 2007 roku

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Stęszew z wykonania budżetu za 2007 rok

Wykonanie dochodów i wydatków w 2007 roku


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 r.

Wykonanie budżetu Gminy Stęszew za III kwartały 2008 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stęszew za pierwsze półrocze 2008 roku oraz informacja, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Wykonanie dochodów za okres I - VI 2008 roku

Wykonanie wydatków za okres I - VI 2008 roku

Zarządzenie nr 186 z dnia 20 marca 2009 roku Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - część 1

Zarządzenie nr 186 z dnia 20 marca 2009 roku Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - część 2

Zarządzenie nr 186 z dnia 20 marca 2009 roku Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - część 3


 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2009 r.

Wykonanie budżetu Gminy Stęszew za I kwartał 2009 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stęszew za pierwsze półrocze 2009 roku oraz informacja, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie dochodów za I - VI 2009 roku

Wykonanie wydatków za I - VI 2009 roku

Planowane i wykonane przychody i rozchody Gminy

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu Gminy w 2009 roku

Wykonanie budżetu Gminy Stęszew za III kwartały 2009 roku

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew oraz w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Stęszew

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Stęszew z wykonania budżetu za 2009 rok - część 1
Sprawozdanie Burmistrza Gminy Stęszew z wykonania budżetu za 2009 rok - część 2
Sprawozdanie Burmistrza Gminy Stęszew z wykonania budżetu za 2009 rok - część 3


 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2010 r.

Wykonanie budżetu za 1 kwartał 2010 roku - część 1

Wykonanie budżetu za 1 kwartał 2010 roku - część 2

Wykonanie budżetu za 1 półrocze 2010 roku - część 1

Wykonanie budżetu za 1 półrocze 2010 roku - część 2

Wykonanie budżetu za 1 półrocze 2010 roku - część 3

Wykonanie budżetu za 3 kwartały 2010 roku - część 1

Wykonanie budżetu za 3 kwartały 2010 roku - część 2

 

 


 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2011 r.

Wykonanie budżetu za 1 kwartał 2011 roku

Wykonanie budżetu za 2 kwartały 2011 roku

Wykonanie budżetu za 3 kwartały 2011 roku


 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2012 r.

Wykonanie budżetu za 1 kwartał 2012 roku

Wykonanie budżetu za 2 kwartały 2012 roku

Realizacja budżetu w 2012 roku na dzień 30.09.2012

Realizacja budżetu w 2012 roku na dzień 31.12.2012 (część 1, część 2, część 3)


 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2013 r.

Wykonanie budżetu za 1 kwartał 2013 roku

Wykonanie budżetu za 2 kwartał 2013 roku

Wykonanie budżetu za 3 kwartał 2013 roku

Wykonanie budżetu za 4 kwartał 2013 roku

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Stęszew z wykonania budżetu gminy w 2013 roku (część 1, część 2, część 3)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2014 r.

Wykonanie budżetu za 1 kwartał 2014 roku

Wykonanie budżetu za 2 kwartał 2014 roku

Wykonanie budżetu za 3 kwartał 2014 roku

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Stęszew z wykonania budżetu za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stęszew

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:47:37 | Data modyfikacji: 2016-05-12 10:18:28.
Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:47:37
Data modyfikacji: 2016-05-12 10:18:28
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót