Organizacje pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 146/2012 Burmistrza Stęszewa z
dnia 19.01.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:
 
§ 1. Ogłosić konkurs na zadanie z zakresu upowszechniania kultury
       fizycznej i sportu : 
   1.Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości
Stęszew.
   2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach.
   3. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie.
   4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”.
   5. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii
       „MŁODZIKI” w miejscowości Stęszew.
   6. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
       Wronczyn i Zaparci.
   7. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
       Strykowo.
   8. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
       Skrzynki
   9. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
       Sapowice.
  10.Organizacja zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych
  11.Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
       Trzebaw.
 
§ 2. Ogłosić konkurs na zadania z zakresu upowszechniania kultury i
        oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.
§ 3. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadań
       opisanych w § 1,2.
§ 4. Ogłoszenie o którym mowa w § 1,2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew , stronie internetowej (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.

§ 5. Termin składania ofert upływa w dniu 10 luty 2012 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 146/2012 z dnia 19.01.2012 (format .doc)
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (format .pdf, format .doc)
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (format .pdf, format .doc)
Wzór oświadczenia wolontariusza (format .doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-20 10:17:30 | Data modyfikacji: 2012-07-10 14:50:23.
Data wprowadzenia: 2012-01-20 10:17:30
Data modyfikacji: 2012-07-10 14:50:23
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót