Organizacje pożytku publicznego

Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań
publicznych Miasta i Gminy Stęszew w 2010 roku

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew  w  2010 roku  Na podstawie  art.11.ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96 poz.873 ze zmianami /
oraz na podstawie Zarządzenia nr 231/09 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2009 r
  

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2010 r

Na zadania  z zakresu:
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęło  12 ofert

11  ofert  , które  spełniają  warunki ogłoszonego  konkursu
1 oferta  , która nie  spełnia warunków ogłoszonego konkursu

Na zadanie z zakresu:
II. Nauki , edukacji , oświaty w wychowania

     1. Upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci  młodzieży przez organizacje
         Harcerskie wpłynęły  :
         2 oferty, które spełniają  warunki ogłoszonego konkursu

Na zadanie  z zakresu
III. Ochrona i promocja zdrowia  polegająca  :
1. Świadczeniu usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew
Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta . 

Zadanie Nr :

1. „Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Stęszew .  W dniu 29.01.2010 r godz.11.00 została złożona jedna oferta przez  KS „LIPNO” Stęszew  -oferta spełnia kryteria oceny konkursowej .
Koszt całkowity zadania wynosi  :                          79.700. zł
Koszt dotacji :                                                          66.500. zł tj: 83.4 %
Finansowane  środki własne :                                  13.200. zl tj. 16/6 %

2. „Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach” .                                                                                                          
W dniu 29.01.2010 r godz. 11.00 została złożona jedna oferta przez KS „LIPNO” Stęszew  - oferta spełnia kryteria oceny konkursowej .
Koszt całkowity zadania  wynosi :                           5.200 zł
Koszt dotacji  :                                                          4.000 zł  tj. 76.9 %
Finansowane środki własne :                                    1.200 zł  tj.  23.1%

3. „Organizacja szkolenia  i zawodów w hokeju na trawie „
W dniu 29 . 01.2010 r godz.11.00 została złożona jedna oferta
Przez KS „LIPNO”  Stęszew – oferta spełnia kryteria oceny konkursowej .
Koszt całkowity zadania wynosi :                            25.200 zł
Koszt dotacji  :                                                          21.000 zł  tj .83.3 %
Finansowane środki własne :                                      4.200 zł  tj. 16.7%

4. „Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii „ORLIKI”
W dniu 29.01.2010 r godz.11.00 została złożona jedna oferta przez KS ”LIPNO”   Stęszew – oferta spełnia kryteria oceny konkursowej .
Koszt całkowity zadania wynosi :                              7.850 .zł
Koszt dotacji :                                                             5.500 zł tj. 70.1 %
Finansowane środki własne                                        2.350.zł tj  29.9 %
     
5. „Organizacja  szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „Młodziki”
W dniu 29.01.2010 r godz. 11.00 została złożona jedna – przez KS „LIPNO” Stęszew – oferta spełnia kryteria oceny konkursowej .
Koszt całkowity zadania wynosi  :                            8.200 . zł
Koszt dotacji  :                                                           5.500 . zł  tj .67.1 %
Finansowanie środki własne                                      2.700 . zł  tj. 32.9%
                     
Zadanie Nr 6 „Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Wronczyn Zaparci  „ – została złożona 1 oferta przez LZS Wronczyn w dniu 25.01.2010r
Godz.12.50  – spełnia kryteria oceny konkursowej
Koszt całkowity zadania wynosi                                 - 27.500  zł
                        Koszt dotacji                                                                - 25.000  zł tj 90.91%
                        Finansowane środki własne                                         -    2.500 zł tj. 9.09%

Zadanie Nr 7. „Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
Strykowo „ została złożona 1 oferta przez LZS Spójnia Strykowo –
W dniu 29.01.2010 r godz.14.00 – spełnia kryteria oceny konkursowej
                       Koszt całkowity zadania wynosi                                  - 27.500 zł
Koszt dotacji                                                                -  25.000 zł tj.90.91%
Finansowane  środki własne                                        -    2.500 zł tj.  9.09%
                
Zadanie Nr 8. „Organizacja  szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
                         Skrzynki„Została złożona 1 oferta przezStowarzyszenie Sportowe „Tęcza
                         Skrzynki w dniu 29.01.2010 r godz. 12.00 – spełnia kryteria oceny
                         konkursowej .
                        Koszt całkowity zadania  wynosi                                -  19.300.  zł
                        Koszt dotacji                                                                - 16.500.zł tj 85.5%
                        Finansowane środki własne                                        -    2.800. zł tj.14.5%

 Zadanie Nr 9.” Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
                          Sapowice . Została złożona 1 oferta przez Klub Sportowy   „OKOŃ”
                           Sapowice  w dniu 1.02.2010 r  godz. 10.28  - spełnia kryteria oceny
                           konkursowej 
Koszt całkowity zadania  wynosi                               - 16.500  zł
Koszt dotacji                                                              -  15.000 zł tj.  90.91%
Finansowane środki własne                                         -  1.500 zł tj.   9.09%
 
Zadanie Nr 10. „Organizacja zajęć sportowych w formie Uczniowskich Klubów
                         Sportowych .  Została złożona 1 oferta przez Uczniowski Klub Sportowy
                         Dwójka Stęszew w dniu 1.02.2010 r godz. 11.08 – spełnia kryteria oceny
                         konkursowej  .
                         Koszt całkowity zadania wynosi  :                             - 23. 275  zł                           
                         Koszt dotacji                                                               - 20. 000  zł tj 86 %
                         Finansowane środki własne                                        -   3.275  zł tj 14%

                                                                                                                                                 
Zadanie Nr 11  „Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
                         Trzebaw . Została złożona jedna oferta  przez LZS TORNADO Trzebaw
                          w  dniu 1.02.2010 r godz. 11.06 – spełnia kryteria oceny konkursowej
                         Koszt całkowity zadania wynosi :                              - 17.250. zł
                         Koszt dotacji                                                               - 15.000 zł  tj. 87 %
                         Finansowane środki własne                                        -   2.250 zł  tj. 13%

Zadanie Nr 12. „ Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Stęszew „
                      Na  zadania została złożona jedna oferta  w dniu 1.02.2010 r godz. 13.53 
                      Przez Automobilklub Wielkopolska  delegatura Mosina .
                      Oferta nie jest zgodna z przyjętymi w 2010 r priorytetami       
                      Programu Współpracy Gminy Stęszew uchwalonych Uchwałą 
                       Nr  XXX /  281 /  2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29.10.2009 r
                       „Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami
                       pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
                       pożytku publicznego na rok 2010  „ Uchwała nie przewiduje                       dofinansowania zadania polegającego na organizacji imprezy „Stęszewskie Zmagania  Turystyczno Motorowe – organizacja turystyczno  rodzinnego rajdu samochodowego – Rajd Prima Aprilisowy .
Oferta również posiada błąd w kalkulacji przewidywanych kosztów całkowitych  zadania.
W związku z powyższym oferta nie spełnia kryteria oceny konkursowej i została odrzucona .

II.   Nauki , edukacji , oświaty i wychowania :
                  Upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez    
                  organizacje harcerskie  na powyższe zadanie wpłynęły  2 oferty    
                 1.   Organizacja imprez śródrocznych dla członków ZHP 
                       Oferta spełnia kryteria oceny konkursowej
                       Koszt całkowity zadania wynosi :                                  - 13.750  zł
                       Koszt dotacji                                                                  -  11.000 zł tj. 80%
                       Finansowane środki własne                                           -    2.750 zł tj. 20%

            2.„Obsługa uroczystości patriotycznych na terenie Miasta i Gminy Stęszew „
                 Oferta spełnia kryteria oceny konkursowej
                 Koszt całkowity zadania wynosi :                               - 5.000 zł
                Koszt dotacji                                                                -  4.000 zł tj.75 %
                Finansowane środki własne                                         - 1.000 zł tj. 25/%
               Na powyższe zadania ofertę złożył  : Związek harcerstwa Polskiego
                                                                           Hufiec Poznań – Rejon
                                                                           Ośrodek Buk Szczep Stęszew
       III . Ochrona  i promocja zdrowia polegająca na :
             1.” Świadczeniu usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy       
                   Stęszew „
      Na powyższe zadanie nie wpłynęła  żadna oferta  .

     Stęszew  16.02.2010 r

    

 

 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-19 12:39:59 | Data modyfikacji: 2010-02-19 12:49:58.
Data wprowadzenia: 2010-02-19 12:39:59
Data modyfikacji: 2010-02-19 12:49:58
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót