Organizacje pożytku publicznego

Wyniki konkursu ofert na wspierania zadań
publicznych Miasta i Gminy Stęszew w 2009 r.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew  w  2009 roku  Na podstawie  art.11.ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96 poz.873 ze zmianami / oraz na podstawie Narządzenia nr 167 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2008 r  i Zarządzenia Nr  175 Burmistrza Gminy Stęszew  z dnia 15 stycznia 2009 r.

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2009 r

Na zadania  z zakresu  :
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęło :
6  ofert  , które nie spełniają  warunków ogłoszonego  konkursu
4 oferty  , które spełniają warunki ogłoszonego konkursu 
Zadanie Nr :
1. „organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Stęszew
2. „organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach”
3. „organizacja szkolenia  i zawodów w hokeju na trawie „
4. „organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii „Młodziki”
5. „organizacja  szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „Orliki”
Oferty zostały złożone  w dniu 3.02.2009 r godz.8.35 / termin złożenia upływał w dniu 30.01.2009 r /  przez Klub Sportowy „Lipno” Stęszew . W związku w powyższym oferty zostały odrzucone .

Zadanie  Nr 9 .„organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
Sapowice „  - Oferta została odrzucona z uwagi na brak kompletu dokumentów jakie są wymagane przy składaniu ofert.
                     
Zadanie Nr 6„Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Wronczyn Zaparci  „ – została złożona 1 oferta przez LZS Wronczyn – spełnia kryteria oceny konkursowej
Koszt całkowity zadania został wyceniony na kwotę  - 25.000 zł
                        Koszt dotacji                                                                -  22.500 zł tj 90%
                        Finansowane środki własne                                         -    2.500 zł tj.10%
     

Zadanie Nr 7. „Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
Strykowo „ została złożona 1 oferta przez LZS Spójnia Strykowo –
Spełnia kryteria oceny konkursowej
Koszt całkowity zadania został wyceniony na kwotę  - 24.500 zł
Koszt dotacji                                                                -  22.500 zł tj.91,80%
Finansowane  środki własne                                        -    2.000 zł tj.  8.20%
                
Zadanie Nr 8. „Organizacja  szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
                         Skrzynki „
                         Została złożona 1 oferta przez Stowarzyszenie Sportowe „Tęcza „
                         Skrzynki . Spełnia kryteria oceny konkursowej.
                        Koszt całkowity zadania został wyceniony na kwotę – 17.000.zł
                        Koszt dotacji                                                                - 15.000.złtj 85.71%
                        Finansowane środki własne                                        -   2.500.zł tj 14.29%
 Zadanie Nr 10„Organizacja zajęć sportowych w formie Uczniowskich Klubów
                        Sportowych została złożona 1 oferta przez UKS  Stęszew
Spełnia kryteria oceny konkursowej
Koszt całkowity zadania został wyceniony na kwotę  - 24.000 zł
Koszt dotacji                                                                -.20. 000 złtj. 83.33%
Finansowane środki własne                                         -   4.000 zł tj  16.67%
Zadanie Nr 11  zostało skreślone Zarządzeniem nr 175 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
                        15 stycznia  2009 r
Zadanie Nr 12.Tenis stołowy szkolenie i udział  w zawodach drużyn młodzieżowych z
terenu Miasta i Gminy Stęszew  - nie wpłynęła żadna oferta 

II.   Nauki , edukacji , oświaty i wychowania :
                  Upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez    
                  organizacje harcerskie  na powyższe zadanie wpłynęły  3 oferty    
                 1.   Organizacja imprez śródrocznych dla członków ZHP  „
                       Oferta spełnia kryteria oceny konkursowej
                       Koszt całkowity zadania został wyceniony na kwotę    - 10.800 zł
                       Koszt dotacji                                                                  -   8.000 zł tj. 74%
                       Finansowane środki własne                                           -   2.800 zł tj  26%

               2.„Nieobozowa Akcja Letnia  „
                  Oferta spełnia kryteria oceny konkursowej
                  Koszt całkowity zadnia został wyceniony na kwotę    - 8.000 zł
                  Koszt dotacji                                                                -  3.000 zł.tj.37.50%
                  Finansowane środki własne                                         - 5.000 zł.tj.62.50%
             3.„Obsługa uroczystości patriotycznych na terenie Miasta i Gminy Stęszew „
                 Oferta spełnia kryteria oceny konkursowej
                 Koszt całkowity zadania został wyceniony na kwotę – 5.900 zł
                Koszt dotacji                                                                -  4.000 zł tj.68%
                Finansowane środki własne                                         - 1.900 zł tj.32/%
               Na powyższe zadania ofertę złożył  : Związek harcerstwa Polskiego
                                                                           Hufiec Poznań – Rejon
                                                                           Ośrodek Buk Szczep Stęszew
       III . Ochrona  i promocja zdrowia polegająca na :
             1.” Świadczeniu usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy       
                   Stęszew
      Na powyższe zadanie nie wpłynęła  żadna oferta  .

     Stęszew  17.02.2009 r.

    

 

 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-24 13:41:23 | Data modyfikacji: 2009-02-24 13:44:04.
Data wprowadzenia: 2009-02-24 13:41:23
Data modyfikacji: 2009-02-24 13:44:04
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót