Postanowienie nr 247/14 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie terytorialnej komisji wyborczej powołanej postanowieniem nr 241/14 z dnia 22 września 2014 r.
2014-09-29 08:44:48
  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 września 2014 roku
2014-09-23 11:35:04
  ...więcej

Postanowienie nr 241 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
2014-09-23 11:33:21
  ...więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych
2014-09-15 12:17:01
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 września 2014 roku o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-02 11:06:22
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Stęszewa z dnia 1 września 2014 roku
2014-09-02 10:00:17
  ...więcej

Zarządzenie nr 394/2014 Burmistrza Stęszewa z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2014-09-02 09:58:20
  ...więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-08-27 14:39:16
  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i przezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-08-26 10:26:10
  ...więcej

Pokazano 21 - 29 z 29
poprzednie