Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż mienia
gminnego

Stęszew, dnia 19 marca 2015r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 19 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7, działka ewidencyjne nr 47/27 o pow. 2.309 m2. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 577/17072.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 85.000,- zł.

W przetargu na w/w nieruchomość uczestniczyła 1 osoba, która spełniła warunki przetargu. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą lokalu mieszkalnego nr 33 została Pani Barbara Sikorska, za kwotę: 85.850,00 zł.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 13:21:30.
Data wprowadzenia: 2015-03-20 13:21:30
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót