Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

Stęszew, dnia 21 czerwca 2012 r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego


Dnia 21 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1/ nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow.3.969 m2, położoną w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, przeznaczoną pod budowę pasażu handlowego,

2/ nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, stanowiących działki ewidencyjne nr: 2025 o pow. 1.386 m2,   2028 o pow. 1.319 m2,   2029 o pow. 1.196 m2,   2031 o   pow.  1.483 m2,      1677/2 o pow. 1.704 m2,  1677/3 o pow. 1.513 m2, 1677/4 o pow. 1.393 m2,  1677/5 o pow.1.272 m2, 1677/6 o pow. 1.429 m2 , położone w Stęszewie przy ul. Trzebawskiej, Żeglarskiej i Wierzbowej .

Przetargi na sprzedaż w/w działek zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-06-21 13:21:18 | Data modyfikacji: 2012-06-21 13:23:03.
Data wprowadzenia: 2012-06-21 13:21:18
Data modyfikacji: 2012-06-21 13:23:03
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót