Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Sprzedaż mienia gminnego

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 27 sierpnia 2009 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych:

1/  w Strykowie  przy ul.Parkowej 7

  lokal użytkowy nr 42 o pow. 19,10 m2  cena wywoławcza –  9.550,- zł

  warunki przetargu spełniły 4 osoby

  lokal sprzedany został za kwotę  9.650,- zł

  nabywcą została Pani Krzysztofa Surdyk

2/  w Strykówku

  lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 78,80 m2 cena wywoławcza – 99.920,- zł

  warunki przetargu spełniły 3 osoby

  przetarg zakończony wynikiem negatywnym – żaden z oferentów nie przystąpił do przetargu

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-08-27 14:36:04 | Data modyfikacji: 2009-08-27 14:37:44.
Data wprowadzenia: 2009-08-27 14:36:04
Data modyfikacji: 2009-08-27 14:37:44
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót